top of page

Wat is Emotieve Therapie?

Emotieve Therapie gebruikt lichamelijke- en gesprekstechnieken om emotionele ladingen te neutraliseren. Ik geloof dat Emotieve Therapie, door haar unieke benaderingswijze de beste manier is om de gevolgen van onverwerkte ervaringen te veranderen. Hierdoor kom je uit de pijn en ben je in staat tot gedragsveranderingen waar dat eerst onmogelijk leek. Je wordt emotioneel stabiel, krijgt meer energie en je krijgt de regie terug over je leven. Uiteindelijk word je daar blij van. 

Herhalende patronen

 

Als je in therapie gaat, doe je dat omdat je vastloopt in herhalende patronen in je dagelijks leven die je zelf niet kunt doorbreken. De bekende vicieuze cirkel. Je komt er niet meer uit. Voorbeelden van patronen zijn:

 • Geen grenzen kunnen stellen, niet voor jezelf kunnen opkomen.

 • Jezelf wegcijferen.

 • Het keer op keer terechtkomen in destructieve relaties.

 • Verslaving.

Emotionele ladingen

Patronen zitten vast in emotionele ladingen die je kunt voelen als spannings- of pijnpunten in je lichaam. Daar zijn gevoelens van angst, boosheid en verdriet mee gekoppeld. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de knoop in je maag als je bang bent of de brok in je keel als je verdrietig bent.

Ladingen ontstaan ten gevolge van onverwerkte ervaringen. Als de lading geraakt wordt door een gebeurtenis die lijkt op die van het oorspronkelijke trauma voel je je bang, boos of verdrietig en ook machteloos. Om dit gevoel van onmacht niet te voelen ontstaat er - op een onbewuste manier - gedrag om hierbij weg te komen. Dit gedrag is altijd een variant op de bekende vecht-, vlucht- of bevriesreactie. Hierbij wordt het denken letterlijk uitgeschakeld in de hersenen. Dat geeft tijdwinst en dat was in de oertijd belangrijk om meer kans te hebben om te overleven. Gedrag dat toen van levensbelang was, kun je nu juist als ineffectief ervaren.

Het goede nieuws is dat ladingen kunnen worden geneutraliseerd, waardoor een volgende keer je denkvermogen in stand blijft en je kunt kiezen voor een andere benadering.

Het gevoelscentrum: een autonoom zenuwstelsel in de darmwand neutraliseert de ladingen

 

Ladingen worden geneutraliseerd in een autonoom zenuwstelsel in de darmwand: 'the second brain'. Wij noemen dit zenuwstelsel het gevoelscentrum. Het is de plek in je buik die je kunt voelen als je verliefd of zenuwachtig bent (vlinders in je buik).

Door middel van focustechnieken ben je in staat om de lading zelf naar je gevoelscentrum toe te bewegen. Op het moment dat de lading daar aankomt, voel je letterlijk een beweging in je darmen. Daarna is de lading niet meer voelbaar in je lichaam en kan ook niet meer getriggerd worden.

Werkwijze

De procestherapie voor volwassenen

Emotieve Therapie heeft een unieke sessiestructuur en gaat uit van een proces van negen sessies van twee uur per keer die ongeveer één keer per maand plaatsvinden (E.S. structuur model R.J.M. Duchateau 2003).

 • Lange probleemgerichte intake.

 • Angst-sessie.

 • ​Boosheid-sessie.

 • Verdriet-sessie.

 • Liefde in verbinding met anderen (innerlijk kind-sessie).

 • Liefde in verbinding met jezelf (eigenwaarde-sessie).

 • Verbinding met het hier en nu (blijdschap-sessie).

 • Kernovertuiging-sessie.

 • Afsluitende sessie.​

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor de sessies. Bijvoorbeeld als je erg veel ladingen hebt of als je in weerstand terecht komt. Dat kost meer tijd, waardoor je misschien twee consulten nodig hebt voor één sessie-onderwerp. 

Tijdens de procestherapie werken we toe naar één kernovertuiging. Daarna kunnen er nog één of meerdere andere kernovertuigingen naar voren komen. Deze kunnen we meestal behandelen in twee sessies. Na de procestherapie is nazorg mogelijk in de vorm van probleemgerichte sessies of coaching om te leren omgaan met de nieuwe dynamiek in je leven en het toepassen van nieuw gedrag.

Probleemgerichte sessies voor kinderen

Voor kinderen zijn over het algemeen één of twee sessies voldoende. Hoe ouder het kind wordt hoe langer een sessie duurt en hoe meer sessies over het algemeen nodig zijn. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het ego. In uitzonderingsgevallen is het noodzakelijk om bij het kind de volledige procestherapie te doen. Meestal is het kind dan al een jaar of 16. Natuurlijk kan ik je hierin adviseren.

Emotieve Therapie en de wetenschap

Het gevoelscentrum is wetenschappelijk aangetoond als autonoom zenuwstelsel in de darmwand dat onafhankelijk van de hersenen functioneert.

In 1998 verscheen het boek 'The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine' van neurochirurg dr. Michael D. Gershon. In dit boek toont hij aan dat er zich een autonoom zenuwstelsel in de darmwand bevindt. Binnen de Emotieve Therapie is gebleken dat we dit autonoom zenuwstelsel kunnen benaderen en gebruiken als een gevoelscentrum om ladingen te neutraliseren. 

Klanttevredenheidsonderzoek over Emotieve Therapie

 

Bij ongeveer 100 van zijn cliënten van één van de emotief therapeuten is door de Saxion Hogeschool Psychologie in Enschede een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Emotieve Therapie is hier beoordeeld met een 8 als gemiddeld rapportcijfer.

"Emotieve Therapie vind ik uniek in haar eenvoud, directe effectiviteit, voor iedereen begrijpelijk, helder en gemakkelijk toe te passen." Katerina Karanika, 74 jaar

bottom of page