top of page

Wat is Emotieve Therapie?

Emotieve Therapie gebruikt lichamelijke focustechnieken en gesprekstechnieken om emotionele ladingen te neutraliseren. Ik leer jou hoe je dat moet doen.

Ik geloof dat Emotieve Therapie, door haar unieke benaderingswijze de beste manier is om de gevolgen van onverwerkte ervaringen te veranderen. Hierdoor kom je uit de pijn en ben je in staat tot gedragsveranderingen waar dat eerst onmogelijk leek. Je wordt emotioneel stabiel, krijgt meer energie en je krijgt de regie terug over je leven. Uiteindelijk word je daar blij van. 

Wat zijn emotionele ladingen

Ladingen ontstaan ten gevolge van onverwerkte ervaringen. Als de lading geraakt wordt door een gebeurtenis die lijkt op die van het oorspronkelijke gebeurtenis voel je je bang, boos of verdrietig en ook machteloos. Om dit gevoel van onmacht niet te voelen ontstaat er onbewust gedrag om hierbij weg te komen. Dit gedrag is altijd een variant op de bekende vecht-, vlucht- of bevriesreactie. Hierbij wordt het denken letterlijk uitgeschakeld in de hersenen. Dat geeft tijdwinst en dat was in de oertijd belangrijk om meer kans te hebben om te overleven. Gedrag dat toen van levensbelang was, kun je nu juist als ineffectief ervaren. Ladingen zitten vast in de thematiek van afwijzing en prestatie en houden daarmee patronen in stand die zich in je dagelijks leven continue herhalen.

Het goede nieuws is dat ladingen kunnen worden geneutraliseerd, waardoor een volgende keer je denkvermogen in stand blijft en je kunt kiezen voor een andere benadering.

Werkwijze

De procestherapie voor volwassenen

Emotieve Therapie heeft een unieke sessiestructuur en gaat uit van een proces van negen sessies van twee uur per keer die ongeveer één keer per maand plaatsvinden (E.S. structuur model R.J.M. Duchateau 2003).

 • Lange probleemgerichte intake.

 • Angst-sessie.

 • ​Boosheid-sessie.

 • Verdriet-sessie.

 • Liefde in verbinding met anderen (innerlijk kind-sessie).

 • Liefde in verbinding met jezelf (eigenwaarde-sessie).

 • Verbinding met het hier en nu (blijdschap-sessie).

 • Kernovertuiging-sessie.

 • Afsluitende sessie.​

Emotieve Therapie heeft een unieke sessiestructuur, waarbij in de eerste drie sessies de afweermechanismen uitwerkt tegen het feit dat je überhaupt ladingen hebt. Deze sessies komen in je eigen volgorde naar voren. De volgende drie sessies gaan over het herstellen van verbindingen. Dat doen we allemaal om de weg vrij te maken voor het neutraliseren van één negatieve kernovertuiging. Dit is een overtuiging over jezelf die veel invloed heeft op de manier waarop jij situaties in het leven en relaties met anderen ervaart, voorbeelden van een negatieve kernovertuiging zijn: ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet belangrijk of ik mag er niet zijn.

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor de sessies. Bijvoorbeeld als je erg veel ladingen hebt of als je veel weerstand hebt. Dat kost meer tijd, waardoor je misschien twee consulten nodig hebt voor één sessie-onderwerp. 

Na de procestherapie kunnen er nog één of meer kernovertuigingen naar voren komen, die eveneens behandeld kunnen worden. Ook is nazorg mogelijk in de vorm van probleemgerichte sessies of coaching om te leren omgaan met de nieuwe dynamiek in je leven en het toepassen van nieuw gedrag.

Probleemgerichte sessies voor kinderen

Voorafgaand aan een sessie met een kind heb ik altijd een intakegesprek met de ouder. Over het algemeen zijn dan één of twee sessies voldoende. Hoe ouder het kind wordt hoe langer een sessie duurt en hoe meer sessies over het algemeen nodig zijn. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het ego. In uitzonderingsgevallen is het noodzakelijk om bij het kind de volledige procestherapie te doen. Meestal is het kind dan al een jaar of 16. Natuurlijk kan ik je hierin adviseren.

Hoe werkt Emotieve Therapie?

 

Het neutraliseren van ladingen gebeurt met behulp van ons autonoom zenuwstelsel. Dit bestaat uit drie delen: het orthosympatisch, het parasympatisch en het enterisch zenuwstelsel. Het orthosympatisch en het parasympatisch zenuwstelsel hebben een tegengestelde werking en moeten in evenwicht zijn. Het orthosympatisch deel wordt ook wel het gaspedaal van ons lichaam genoemd. Dit omdat het in actie komt als er tekenen van onveiligheid zijn; dan neemt onze hartslag toe, wordt er bloed naar onze spieren gestuurd, onze luchtwegen gaan meer open, onze spijsvertering valt stil en maag- en darmbewegingen worden geremd. Er vinden meer lichamelijke reacties plaats, zodat ons lichaam kan vluchten of vechten om zichzelf weer in veiligheid te brengen. Het parasympatische deel wordt de rem van het lichaam genoemd. Dit zenuwstelsel zorgt ervoor dat ons lichaam zich weer kan herstellen na een stressreactie. Ons hartritme en onze ademhaling vertragen en ook alle andere organen herstellen zich weer. Evenwicht tussen deze systemen is van groot belang om voldoende tot rust te kunnen komen.

Het enterisch zenuwstelsel functioneert onafhankelijk van onze hersenen en bevindt zich in de wand van ons spijsverteringsstelsel. Prof. Michael Gershon beschrijft in zijn boek 'The Second Brain' (1999) de werking van dit zenuwstelsel.

De drie delen werken samen om ons lichaam in evenwicht te houden en te reageren op veranderingen in ons interne en externe milieu. Wanneer er een verstoring optreedt in deze balans, kan dit leiden tot verschillende gezondheidsproblemen.

Naast deze zenuwstelsels zijn de twaalf hersenzenuwen ook van belang voor het functioneren van het lichaam. Met name de nervus vagus speelt een belangrijke rol bij stress, veiligheid en connectie. De nervus vagus is constant op zoek naar signalen van veiligheid of naar sporen van gevaar. Daarnaast is deze zenuw ook essentieel bij het ontstaan van menselijke connecties. De nervus vagus stuurt deze signalen door naar de hersenen en zet bepaalde lichamelijke processen in gang die nodig zijn om veilig te blijven. Dit kan resulteren in vechten, vluchten of ons juist veilig voelen in verbinding met een ander.

Belangrijk om te weten is dat de meeste (psycho)pathologische verstoringen ontstaan in de vroege kindertijd. Hierdoor kan er al in een vroeg stadium een disbalans ontstaan tussen het ortho- en parasympatisch zenuwstelsel. Hierdoor ontstaan emotionele ladingen.

Uit ervaringen van de afgelopen twintig jaar blijkt dat het enterisch zenuwstelsel gebruikt kan worden om ladingen, met behulp van focustechnieken, zonder herbeleving, binnen enkele minuten te neutraliseren. De lading kan dan niet meer getriggerd worden. De herinnering aan de ervaring is er nog wel, maar de fysieke spanningsreactie en de bijbehorende emotie en gedachte zijn er niet meer. Lichaam en geest komen dan in een ontspannen staat.

Bovenstaande tekst is voortgekomen uit het artikel: 'De emotieve theorie' (07-03-2023), geschreven door drs. M.M.H. Wieggers, GZ-psycholoog, orthopedagoog, regressie- en emotief therapeut in samenwerking met R.J.M. Duchateau, psychiatrisch verpleegkundige, emotief therapeut, oprichter en directeur van opleidingsinstituut SET.

Bronnen:

 • Duchateau, R.J.M. (2003). syllabus Opleidingsinstituut SET. SET.

 • Gershon, M.D. (1999). The second brain, a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine (HarperPerennial editie). INGP.

 • Swinnen, L. (2022) Activeer je nervus vagus (5e druk). Lannoo.

Klanttevredenheidsonderzoek over Emotieve Therapie

 

Bij ongeveer 100 van zijn cliënten van één van de emotief therapeuten is door de Saxion Hogeschool Psychologie in Enschede een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Emotieve Therapie is hier beoordeeld met een 8 als gemiddeld rapportcijfer.

"Emotieve Therapie vind ik uniek in haar eenvoud, directe effectiviteit, voor iedereen begrijpelijk, helder en gemakkelijk toe te passen." Katerina Karanika, 74 jaar

bottom of page