top of page

Metafoor voor de sessiestructuur: jijzelf als huis

De unieke sessiestructuur van de Emotieve Therapie is niet verzonnen maar ontdekt. Door te werken met cliënten werd duidelijk dat er sprake is van volgordes die voor nagenoeg iedereen hetzelfde zijn. 

​​Als je jezelf vergelijkt met een huis dan wordt de sessiestructuur duidelijker:

In de lange intake kijken we naar het huis als geheel. We kijken naar het fundament, de muren en het dak. Als je in therapie gaat omdat je bijvoorbeeld trauma hebt meegemaakt in je jeugd, dan heb je als het ware een instabiel fundament. Het is verzakt of er zitten scheuren in. Daaruit volgt dat ook de muren en het dak onvoldoende veiligheid bieden. Tijdens de lange intake inventariseren we alles waar je aan wilt werken en maken we doelen voor de therapie.

Tijdens de eerste drie sessies behandelen we de basisafweermechanismen tegen het feit dat je last van ladingen hebt, dit zijn in onze metafoor de muren en het dak van je huis. Om aan het fundament te kunnen werken, moeten deze eerst worden afgebroken. Dat doen we in de angst-, de boosheid- en de verdrietsessie. De volgorde van deze drie sessies is afhankelijk van jouw persoonlijke proces.

In de volgende drie sessies bouwen we aan een stabiel fundament wat als het ware over het oude, instabiele fundament wordt heen gelegd. De eerste sessie is meestal liefde in verbinding met anderen. Deze sessie gaat over hoe je er mocht zijn in je gezin van herkomst. De tweede is liefde in verbinding met jezelf. Deze sessie gaat over eigenwaarde. Je eigenwaarde is direct gerelateerd aan hoe je er mocht zijn toen je een kind was. De derde sessie gaat over de verbinding met het hier en nu. Hoe mag je er van jezelf zijn op dit moment in je dagelijks leven.

Daarna werken we met je kernovertuiging. Deze overtuiging staat aan de basis van je problematiek en kun je zien als je oude instabiele fundament. Voorbeelden van kernovertuigingen zijn: 'ik mag er niet zijn', 'ik ben niet goed genoeg', 'ik ben niet belangrijk', ik ben alleen. Een kenmerk van een kernovertuiging is dat je hem overal in je dagelijks leven tegenkomt, zowel in je privéleven als op je werk. 

In de afsluitende sessie neutraliseren we de rest-ladingen en herstellen we de verbindingen tussen denken, voelen en intuïtie. Daarnaast wordt je voorbereid op de periode na de procestherapie.

Na de procestherapie moet er natuurlijk weer een mooi huis op het nieuwe fundament gebouwd worden. Dat doe je door middel van het toepassen van nieuw gedrag.

Doordat de ladingen nu weg zijn, kun je andere keuzes maken in je leven. Je gaat oefenen met nieuw gedrag. Daarbij stap je uit je vicieuze cirkel en begeef je je op nieuw terrein. Als je bijvoorbeeld nooit grenzen hebt gesteld, kun je er nu voor kiezen om dat wel te doen. Maar dat is natuurlijk nog wel spannend. Ik kan je daarbij coachen als je daar behoefte aan hebt. 

Je huis moet natuurlijk ook onderhouden worden als het eenmaal staat. De pannen kunnen van het dak waaien (nieuwe traumatiek) of het moet opnieuw geschilderd worden. Je kunt dan bij me terecht voor probleemgerichte sessies.

bottom of page